skip to Main Content

Pneumologie CAS- consult în Craiova

Consultația la medicul pneumolog în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, în Craiova, la Centru Medical Speranța,  presupune :

 • ANAMNEZA,EXAMENUL CLINIC GENERAL, EXAMENUL CLINIC SPECIFIC SPECIALITĂȚII
  PNEUMOLOGIE, STABILIREA PROTOCOLULUI DE EXPLORĂRI ȘI/SAU INTERPRETAREA
  INTEGRATIVĂA EXPLORĂRILOR ȘI A ANALIZELOR DE LABORATOR DISPONIBILIE
  EFECTUATE LA SOLICITAREA MEDICULUI DE FAMILIE ȘI / SAU A MEDICULUI DE
  SPECIALITATE, ÎN VEDEREA STABILIRII DIAGNOSTICULUI.
 • STABILIREA CONDUITEI TERAPEURICE ȘI/SAU PRESCRIEREA TRATAMENTULUI MEDICAL
  ȘI IGIENO-DIETETIC, PRECUM ȘI INSTRUIREA ÎN LEGĂTURĂ CU MĂSURILE TERAPEURICE
  ȘI PROFILACTICE
 • UNELE MANEVRE SPECIFICE PE CARE MEDICUL LE CONSIDERĂ NECESARE
 • PULSOXIMETRIE
 • ELECTROCARDIOGRAMĂ
 • PROBE FUNCȚIONALE VENTILATORII SUMPLE ȘI COMPLEXE
 • ELIBERAREA DE REȚETE, SCRISORI MEDICALE,  DACĂ ESTE CAZUL
 • RECOMANDAREA PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU, DUPĂ CAZ
 • BILET DE INTERNARE, DUPĂ CAZ
 • BILET DE TRIMITERE CĂTRE ALTE SPECIALITĂȚI, DUPĂ CAZ
 •  REFERAT MEDICAL LA PNEUMOLOGIE
 • FIȘE MEDICALE CATEGORIA II
 • DIVERSE TRATAMENTE MEDICALE (injectabile aplicate intramuscular sau intravenos)
 • MONITORIZARE PATOLOGII BRONHO-PULMONARE CRONICE
 •  CONSILIERE DE SPECIALITATE PENTRU PACIENȚII CU PATOLOGII BRONHO-PULMONARE
  CRONICE