Anunturi CAS- tarife decontate ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
I. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ
–  ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE  –
Tabel 1
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani – pentru fiecare situaţie de urgenţă
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani –  pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat – pentru un episod de boala – ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat –
la externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat-  la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană asigurată – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la  literele a) – d)
    a) consilierea femeii privind planificarea familială;
    b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.
    c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar;
    d) tratamentul complicaţiilor.
6. Servicii diagnostice şi terapeutice a se vedea tabelul 3
7.  Serviciile de sănătate conexe actului medical a se vedea tabelul 4
8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei ( acordate de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie):
   a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
   b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. 1 consultaţie
Tabelul 2 – tarife consultatii
Denumire serviciu medical Număr puncte Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
(lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani  16,20  4,00  64,80
Consultaţia copilului şi adultului – cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani –  pentru specialități medicale  10,80 4  43,20
Consultaţia pentru specialități medicale – peste vârsta de 60 ani  12,80 4  51,20
Tabelul 3 –  Servicii diagnostice şi terapeutice
Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Număr puncte Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)
c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4
    A. Proceduri diagnostice simple: x x x x
1 EKG standard Pneumologie 10 4 40
2 spirometrie Pediatrie, Pneumologie 10 4 40
3 pulsoximetrie Pediatrie, Pneumologie 10 4 40
    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: x x x x
1 spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor Pneumologie 20 4 80
    F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: x x x x
1 aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) Pediatrie 7 4 28
II. PACHET MINIMAL DE SERVICII
–  ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE  –
Tabelul 5
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per  persoană – pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei  (acordate de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie):
    a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
    b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; 1 consultaţie –  în primul trimestru de la naștere
Tabelul 6 – tarife consultații
Denumire serviciu medical Număr puncte Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
(lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20%
Consultaţia  pentru specialități medicale –  persoane neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani  10,80 4  43,20
Consultaţia pentru specialități medicale – persoane neasigurate cu vârsta peste  60 de ani  12,80 5  64,00
Consultaţia  pentru specialități chirurgicale  –  persoane neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani  11,50 6  69,00
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale – persoane neasigurate cu vârsta peste  60 de ani  13,50 7  94,50
Consultaţia de psihiatrie a persoanelor  neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani  21,60 8  172,80
Consultaţia de psihiatrie pentru persoane neasigurate cu vârsta peste  60 de ani  23,60 9  212,40
Consultaţia de neurologie a persoanelor neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani  14,40 10  144,00
Consultaţia de neurologie pentru persoane neasigurate cu vârsta peste  60 de ani  16,40 11  180,40