skip to Main Content

Anunturi CAS- tarife decontate

 ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
I. PACHET DE SERVICII DE BAZĂ
–  ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE  –
Tabel 1
DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani – pentru fiecare situaţie de urgenţă
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani –  pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronicemaximum 3 consultaţii/asigurat – pentru un episod de boala – ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat –
la externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronicemaximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat-  la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană asigurată – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
Consultaţia poate cuprinde, după caz, numai serviciul prevăzut la litera a) sau serviciile prevăzute la  literele a) – d)
    a) consilierea femeii privind planificarea familială;
    b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.
    c) evaluarea şi monitorizarea statusului genito-mamar;
    d) tratamentul complicaţiilor.
6. Servicii diagnostice şi terapeuticea se vedea tabelul 3
7.  Serviciile de sănătate conexe actului medicala se vedea tabelul 4
8. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei ( acordate de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie):
   a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;1 consultaţie/trimestru
   b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere.1 consultaţie
Tabelul 2 – tarife consultatii
Denumire serviciu medicalNumăr puncteValoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
(lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1c2c3c4=c2*c3c5=c4+c4*20%
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani 16,20 4,00 64,80
Consultaţia copilului şi adultului – cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani –  pentru specialități medicale 10,804 43,20
Consultaţia pentru specialități medicale – peste vârsta de 60 ani 12,804 51,20
Tabelul 3 –  Servicii diagnostice şi terapeutice
Nr. crt.Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapiiSpecialităţi clinice care pot efectua serviciul respectivNumăr puncteValoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei)
c1c2c3c4c5=c3*c4
    A. Proceduri diagnostice simple:xxxx
1EKG standardPneumologie10440
2spirometriePediatrie, Pneumologie10440
3pulsoximetriePediatrie, Pneumologie10440
    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie:xxxx
1spirogramă + test farmacodinamic bronhomotorPneumologie20480
    F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple:xxxx
1aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)Pediatrie7428
II. PACHET MINIMAL DE SERVICII
–  ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE  –
Tabelul 5
DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie per  persoană – pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană – pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei  (acordate de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie):
    a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;1 consultaţie/trimestru
    b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere;1 consultaţie –  în primul trimestru de la naștere
Tabelul 6 – tarife consultații
Denumire serviciu medicalNumăr puncteValoarea minimă garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei)Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
(lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1c2c3c4=c2*c3c5=c4+c4*20%
Consultaţia  pentru specialități medicale –  persoane neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani 10,804 43,20
Consultaţia pentru specialități medicale – persoane neasigurate cu vârsta peste  60 de ani 12,805 64,00
Consultaţia  pentru specialități chirurgicale  –  persoane neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani 11,506 69,00
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale – persoane neasigurate cu vârsta peste  60 de ani 13,507 94,50
Consultaţia de psihiatrie a persoanelor  neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani 21,608 172,80
Consultaţia de psihiatrie pentru persoane neasigurate cu vârsta peste  60 de ani 23,609 212,40
Consultaţia de neurologie a persoanelor neasigurate cu vârsta cuprinsă între 18 şi 59 ani 14,4010 144,00
Consultaţia de neurologie pentru persoane neasigurate cu vârsta peste  60 de ani 16,4011 180,40