skip to Main Content

Investigații medicale pentru comisia de expertiză în muncă

Dacă ai o afecțiune medicală care nu îți permite să mai lucrezi atunci poți să te adresezi comisiei de expertiză medicală din județul tău.  Comisiile de expertiză medicală din fiecare județ, solicită depunerea  documentelor în funcție de specificul afecțiunii medicale . Evaluarea dosarului pentru pensionare medicală și eliberarea deciziei de pensie de handicap, are la bază evaluare complexă realizată de către membrii comisiilor de expertiză.

Află de mai jos care sunt investigațiile medicale pe care trebuie să le depui la dosar .  Totodată, dacă te interesează și Documente necesare în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap de către Comisia de Expertiză, apasă pe linkul următor : documente necesare evaluare comisie pentru handicap

Documente medicale necesare  evaluării  complexe realizată în conformitate cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 cu modificările și completările ulterioare: Ordinul nr.982/692/2013, Ordinul nr.707/538/2014, Ordinul nr.131/90/2015, respective Ordinul nr. 874/2016.

Persoană Handicap Documente Necesare Comisie Expertiză

( sursă imagine – pixabay.com/ro imagine de Steve Buissinn)

INVESTIGAŢII MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII:

I. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (AVC)

  • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog cu precizarea modalității / posibilității de deplasare, a scalei FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) – original;
  • examen recuperare medicală, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, pentru persoanele cu AVC recent, după  caz, la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – original;
  • interpretare investigații imagistice: CT sau RMN, etc.;
  • bilet de ieşire spital – copie xerox.

II.ORTOPEDIE

  • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist ortoped / chirurg – în original;
  • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog, cu precizarea scalelor FMS (scala de gradare a forței musculare), BARTHEL, ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) – în original – la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, după  caz
  • interpretare investigații imagistice: radiografie sau CT sau RMN, etc. (original);
  • bilet de ieşire spital – copie xerox.

III. RETARD MENTAL

  • examen psihiatric – original;
  • examen psihologic cu specificarea IQ (coeficientul de inteligență) și scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original.

IV. DEMENŢE (Alzheimer, Mixtă, Presenilă, Pick, etc.)

  • examen psihiatrie – diagnostic și stare prezentă – original;
  • examen neurologie – diagnostic și stare prezentă, după caz – original;
  • examen geriatrie / gerontologie – diagnostic și stare prezentă, după caz – original;
  • evaluare psihologică cu precizare scor MMSE (mini test pentru examinarea stării mentale) și scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original;
  • interpretare computer tomograf – cerebral – original.
  • Bilet de ieșire spital, după caz – copie;

V. TULBURĂRI DE PERSONALITATE

  • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
  • examen psihologic – scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) – original.

VI. BOLI PSIHICE (SCHIZOFRENIE ŞI ALTE PSIHOZE MAJORE)

  • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii:
  • examen psihologic – scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original.

VII. AFECTAREA FUNCŢIILOR VEDERII

  • examen oftalmologic, emis de 2 medici oftalmologi diferiți, cu precizarea diagnosticului, starea prezentă de sănătate, VAO fc / cc (valorile acuităților vizuale ambilor ochi fără corecție / cu corecție), CVAO (câmp vizual ambii ochi) cu interpretare în grade și oportunitatea intervenției chirurgicale în caz de cataractă – în original;

VIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR AUZULUI

  • examen O.R.L. – original,  însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
  • audiogramă recentă, interpretată – original.

IX. AFECTAREA FUNCŢIEI FONATORII (VOCE)

  • examen O.R.L. sau examen oncologic – după caz, în funcţie de afecţiunea medicală – original.

X. AFECTAREA FUNCŢIILOR INIMII

  • examen cardiologie sau chirurgie cardiovasculară – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;

XI. ARTERIOPATII

  • examen medicină internă sau cardiologie sau diabetologie în funcţie de cauza afecţiunii – original
  • indice gleznă / braț sau examen Doppler  cu stadializare Leriche-Fontaine, in cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie) – original;
  • în cazul amputaţiilor prin arteriopatii, se solicită examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea stării bontului de amputaţie şi a oportunităţii protezării ) – original.

XII. BOLI DE SÂNGE

  • examen hematologie şi/sau oncologie şi/sau medicină internă în funcţie de afecţiunea medicală – original
  • examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale – copii xerox
  • bilet de ieşire spital – copie xerox.

XIII. AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID

  • examen hematologie sau oncologie, după caz – original
  • examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale – copii xerox;
  • bilet de ieşire spital – copie xerox.

XIV.AFECTAREA FUNCŢIILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI

  • examen hematologie – original
  • examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecţiunii medicale copii xerox.

XV. HIV – SIDA

  • examen boli infecţioase cu confirmarea de către laborator a infecţiei HIV şi cu specificarea stadiului clinico – imunologic – original;
  • examene paraclinice ( analize de sânge recente) specifice afecţiunii medicale – copii xerox

XVI. BOLI RESPIRATORII

  • examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicină internă – original,  însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;;
  • radiografie pulmonară;
  • spirometrie cu interpretare de la medicul specialist – original;

XVII. DIABET ZAHARAT

  • examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I – juvenil sau al adultului tânăr se va preciza debutul bolii) – original.
  • examen oftalmologic, cu precizarea VAO fc / cc (valorile acuităților vizuale amibilor ochi fără corecție / cu corecție  – original.
  • examen neurologic – original.
  • examen nefrologic (numai pentru complicaţii renale) – original.
  •  indice gleznă/braț sau examen Doppler cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie) – original.
  • analize medicale: glicemie, glicozurie, uree serică, creatinină, serică, HLG (hemoleucogramă glicozilată) – în copie xerox.

XVIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR HEPATICE

  • examen medicină internă sau gastroenterologie sau boli infecţioase, în funcţie de medicul specialist la care bolnavul se află în evidenţă – (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) – original
  • investigaţii paraclinice specifice (analize de sânge, echografie abdominală) – în copie xerox
  • pentru tumori maligne hepatice se solicită examen oncologic – original

XIX. AFECTAREA FUNCŢIILOR ENDOCRINE – HIPOFUNCŢIE

  • examen endocrinologie – original
  • examene de la alte specialităţi medicale – în funcţie de complicaţiile specifice bolii – original
  • investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, echografie, E.K.G.şi altele în funcţie de glanda afectată) – în copie xerox.

XX. BOLI RENALE

  • examen nefrologie sau urologie – original
  • investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, recente: uree, creatinină, sumar urină, HLG -hemoleucogramă) – original .

XXI. TUMORI MALIGNE

  • examen oncologie cu specificare de diagnostic, stadiu, operat/neoperat, tratament specific pre/postoperator şi actual, existenţa sau nu a recidivelor locale sau la distanţă, cu sau fără metastaze, cu complicaţii definitive – original;
  • examen neurologic recent, pentru evaluarea funcționalității membrului afectat, în caz de limfedem  secundar unor neoplasme mamare și / sau  urogenitale, cu precizarea – după caz – a scalei FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL și a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice)  – original;
  • examene paraclinice (histopatologic, scintigrafie, examen radiologic sau computer tomograf sau RMN – după caz) – în copie xerox.

XXII. BOLI DE COLAGEN

  • examen medicină internă sau reumatologie (şi/sau dermatologie – după caz), cu specificare de diagnostic, stadiu şi deficit funcţional – original.
  • investigaţii serologice specifice – în copie xerox.

XXIII. DEFORMĂRI ALE COLOANEI VERTEBRALE

  • examen medicină internă sau reumatologie cu interpretare radiologică original;
  • examen neurologic – original;
  • radiografie coloană vertebrală – interpretare;
  • spirometrie – în copie xerox.

XXIV. AFECŢIUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE

  • examen ortopedie sau reumatologie sau medicină internă, cu specificarea debutului bolii şi a gradului de deficienţă funcţională – original

XXV. AFECŢIUNI NEUROLOGICE

  • examen neurologie cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate și scalele de evaluare a autonomiei și funcționalității, în funcție de diagnostic: ADL, IADL, Barthel, SOS, FMS etc.- original;
  • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii – original;
  • investigaţii paraclinice – interpretare (C.T. / radiografii / E.E.G. / E.M.G şi altele – după caz) – copii xerox;

De exemplu:

Pentru Boala Parkinson – examen neurologie, cu precizarea diagnosticului și a stadializării Hoehn-Yahr, a stării prezente de sănătate, cu completarea scalelor de evaluare a autonomiei și funcționalității: UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale), di Webster, a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

Pentru Scleroză Multiplă – examen neurologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, și completarea scalelor: EDSS (Expanded Disability Status Scale), FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

Pentru Pareze / Plegii Membre – examen neurologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, și completarea scalelor: FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

XXVI. EPILEPSIA

  • examen neurologic cu precizarea diagnosticului, a tipului de criză şi a frecvenţei crizelor sub tratament, cu confirmare E.E.G. – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
  • examen psihiatric în cazul tulburărilor psihice asociate – original.

XXVII. DERMATOLOGIE

  • examen dermatologie (cu precizarea scorului PASI în caz de psoriazis) – original;
  • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii – original.

XXVIII. AFECȚIUNI REUMATOLOGICE

  • Pentru Spondilită Anchilozantă
   • examen reumatologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului bolii și cu completarea: scalei BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index – privind evaluarea funcționalității în spondilită anchilozantă) și a chestionarului  BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index – privind indicele activității în spondilită anchilozantă), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.
   • spirometrie, cu interpretare – original.
  • Pentru Poliartrită Reumatoidă – examen reumatologie, cu precizarea diagnosticului și a clasei funcționale Steinbrocker, a stării prezente de sănătate, a stadiului bolii și cu completarea următoarelor scale: DAS28 (Disease Activity Score – care măsoară gradul de activitate al bolii) și scala HAQ (Healt Assessment Questionnaire -chestionar de evaluare personală), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

XXIX. AMPUTAȚII

  • pentru amputații mai vechi de 12 luni – examen ortopedie sau chirurgie vasculară, cu diagnostic, stare prezentă bont, posibilități de mers, situația protezării, starea membrului contralateral, cu IGB (Indice gleznă / brat)cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare / membrului inferior, precum și cu scalele ADL (activități de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) și BARTHEL – în original;
  • pentru amputații recente – examen ortopedie sau chirurgie vasculară – în original;
  • alte investigații medicale, după caz, la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap.
  • bilet de ieșire din spital – copie xerox.

XXX. LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC

  • examen medicină internă sau reumatologie, cu diagnostic, stare prezentă, scorul SLEDAI și scalele ADL (activități de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) și BARTHEL – în original;
  • investigații paraclinice relevante, în funcţie de complicaţiile bolii.

Comisii de expertiză din Oltenia

Află mai multe despre comisia de expertiză în muncă din județul Dolj, din linkul – comisia de expertiză Dolj.

Despre comisia de expertiza din Olt, află mai multe din linkul următor –  comisia de expertiză Olt.

Despre comisia de expertiza din Olt, află mai multe din linkul următor – comisia de expertiză Mehedinți.

Află mai multe despre comisia de expertiză în muncă din județul Gorj din linkul următor  Comisia de expertiză Gorj.

Află mai multe despre comisia de expertiză în muncă din județul Vâlcea din linkul următor Comisia de expertiză Vâlcea.